Contact Us

Close Support

Support

Our Company

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เน็ตทรี จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 เนื่องด้วยการเล็งเห็นถึงอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจโทรคมนาคมความเร็วสูงในยุคปัจจุบัน และแนวโน้มการขยายตัวการใช้งานอินเทอร์เน็ตในอนาคต จึงมีจุดประสงค์ให้บริการธุรกิจ การสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารความเร็วสูง เพื่อตอบสนองความต้องการการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต การสื่อสารบรอดแบนด์ และการสื่อสารไร้สาย แบบครบวงจร

บริษัทมุ่งมั่นการให้บริการการสื่อสารครบวงจร ด้วยการใส่ใจในคุณภาพทุกๆ รายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เครื่องมือ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายใน IDC จะต้องได้มาตรฐาน เพื่อการให้บริการการเก็บรักษาอุปกรณ์ และข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพที่โดดเด่น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจเมื่อใช้บริการของเรา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ตามเอกสารผู้รับใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง เลขที่ NTC/MM/INT/ISP/I/016/2551 เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ที่มี Internet Data Center (IDC) ตั้งอยู่ภายในอาคาร กสท โทรคมนาคม (บางรัก) เป็น IDC ที่มีวงจรเชื่อมต่อภายในประเทศไปยัง NIX รวม 10Gbps และวงจรเชื่อมต่อนอกประเทศผ่าน IIG รวม 5Mbps

Nettree Internet Data Center มุ่งเน้นการบริการรับฝากวาง Server ทั้งประเภท co-location และ dedicated โดยรองรับลูกค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น reseller หรือ end-user และทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โดยรองรับ Server หลากหลายประเภทเช่น Rack U หรือ PC Tower ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ software และ hardware รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยการเข้าออกห้อง IDC อีกด้วย

International Standard IDC

Nettree IDC ได้รับการออกแบบ และสร้างตามมาตรฐาน TIA942 โดยเริ่มให้บริการลูกค้าอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน เมษายน 2553 เพื่อการใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลอันมีค่าขององค์กร เราจึงเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง server หรือ อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ซึ่งจะต้องจัดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะสมที่สุด โดยต้องมีห้องที่มีระบบรักษาความปลอดภัย เครื่องปรับอากาศที่สามารถควบคุมได้ทั้งอุณภูมิ และความชื้น มีระบบไฟฟ้าสำรอง เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมเครือข่ายสำรอง และต้องมีบุคลากรดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง Nettree IDC เพียบพร้อมในเรื่องการออกแบบ ตามมาตรฐานระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Raise Floor System Precision Air-Condition N+1 Centralized Cabling Management IEC 60309 Power Socket-Outlet Fire-Protection System Modular UPS Access Control

  Network Solutions

  Nettree IDC เชื่อมต่อวงจรอินเทอร์เน็ตระดับ backbone ผ่านเครือข่ายของ CAT และ True ทั้งระบบในประเทศ NIX และต่างประเทศ IIG โดยสามารถตอบสนองความต้องการของการใช้ bandwidth ตั้งแต่ 64Kbps จนถึงระดับ Gigabit Ethernet ซึ่งไม่เป็นข้อจำกัดในกรณีที่มีความต้องการเครือข่ายขนาดใหญ่ อีกทั้งอุปกรณ์ network ในแต่ละชั้น จะมีสองชุด เพื่อการทำงานแบบคู่ขนาน เมื่อตัวใดตัวหนึ่งขัดข้อง อีกตัวจะสามารถทำงานแทนได้ทั้งหมด

   Security

   เนื่องจาก Nettree IDC ตั้งอยู่ที่ อาคาร กสท โทรคมนาคม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการเข้าออกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้มาติดต่อจะต้องแลกบัตรกับทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารทุกคน อีกทั้งทาง IDC ยังมีเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแล และช่วยอำนวยความสะดวกกับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง เช่นกัน ในส่วนการเข้าห้อง IDC หรือ Access Control มีการใช้งาน ระบบ Fingerprint scanning system และรับ Key card ร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าภายในห้อง IDC จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของเครื่อง Server อีกทั้งยังมีระบบ Digital CCTV เพื่อเรียกดูย้อนหลังได้อีกด้วย

    THEME OPTIONS

    Choose a combination of predefined colors And layouts here.

    SKINS VERSION SKINS COLOR LAYOUT STYLE
    BACKGROUND PATTERNS